Quỹ khen thưởng

Tờ rơi

Trang này cung cấp quyền truy cập vào tờ rơi của Quỹ thưởng cho những gì chúng tôi làm. Phiên bản này đã được xuất bản vào tháng 7 2017.

Tại The Reward Foundation, chúng tôi cung cấp thông tin khoa học độc lập, dễ hiểu cho mọi người về tình yêu, tình dục và Internet. Vui lòng sử dụng và chia sẻ tờ rơi của chúng tôi, nhưng hãy thừa nhận chúng tôi là nguồn của nó. Chúng tôi sử dụng giấy phép Creative Commons CC-BY-ND.

cc-by-nd

 

Giấy phép này cho phép phân phối lại, thương mại và phi thương mại, miễn là nó được thông qua không thay đổi và toàn bộ, với tín dụng cho The Reward Foundation. Để xem chứng thư cấp phép, vui lòng nhấp vào nhấn vào đây.. Để xem mã pháp lý, vui lòng nhấp vào nhấn vào đây..

Tải xuống Tờ bướm quảng cáo

Nhấp vào liên kết này để tải xuống Tờ rơi Tổ chức Phần thưởng…

In thân thiện, PDF & Email