Nghiên cứu của Quỹ khen thưởng

Tài nguyên

Quỹ khen thưởng cung cấp các tài nguyên mới nhất để giúp hướng dẫn bạn thông qua các tác hại tiềm tàng từ việc xem nội dung khiêu dâm trên internet. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy nhiều mục thú vị. Chúng tôi đã bắt đầu phát triển tài liệu của riêng mình và đưa ra những đánh giá về sách, video về khoa học về khiêu dâm, bản ghi thiền chánh niệm và nhiều nghiên cứu mới. Chúng tôi cũng cung cấp lời khuyên về cách tiếp cận với các bài báo khoa học gốc. Một số giấy tờ phía sau một tường rào, một số là truy cập mở và miễn phí.

Trong khi con người được thúc đẩy chủ yếu bằng cảm xúc, thì công nghệ thì không. Nó dựa trên logic thuần túy, được xây dựng với các thuật toán được thiết kế đặc biệt để thu hút và giữ sự chú ý của chúng tôi. Internet là một phương tiện trực tiếp ảnh hưởng và có ảnh hưởng lớn hơn đến việc định hình các giá trị văn hóa hơn cả giá trị của gia đình. Hiểu được hiệu quả của nó là rất quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta, đặc biệt là cho các thế hệ sắp tới của chúng ta. Để đáp ứng ý tưởng này, chúng tôi đã lắng nghe những gì mọi người muốn biết về tình yêu, giới tính, mối quan hệ và nội dung khiêu dâm trên internet. Kể từ giữa 2014 công việc của chúng tôi với những người trẻ tuổi và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tình dục đã tìm thấy mức độ cao của sự không hài lòng về chất lượng, sự liên quan và hiệu quả của nguồn tài nguyên giảng dạy hiện tại. TRF phát triển các nguồn lực để giúp khắc phục sự mất cân đối này.

Các đại diện từ Quỹ Thưởng đã có mặt tại hơn ba chục sự kiện công cộng trên khắp nước Anh. Chúng tôi cũng đã giải quyết các khán giả chuyên nghiệp ở Mỹ, Đức, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng tôi đã nói chuyện với cả năm nhóm nam và nữ ở trường học, cũng như làm việc với họ trong các nhóm nhỏ và một cơ sở cá nhân. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận thiết kế tập trung vào con người để cùng phát triển tài nguyên nếu có thể.

Chúng tôi có một hội thảo một ngày được công nhận đầy đủ cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có giá trị 7 Tiếp tục phát triển chuyên nghiệp điểm. Trong năm tới Quỹ khen thưởng sẽ đưa ra các kế hoạch bài học để sử dụng trong các trường tiểu học và trung học với việc đào tạo cho giáo viên sử dụng chúng.

Dưới đây là một số tài nguyên hiện tại của chúng tôi…

Chánh niệm giảm căng thẳng

Cách truy cập nghiên cứu

Nghiên cứu TRF

Nghiên cứu đã xuất bản

Video được đề nghị

Đê Sách

Hội nghị và sự kiện

Phản hồi tư vấn

Privacy Policy

Chính sách Cookie

Disclaimer pháp lý

Khiếu nại y tế

In thân thiện, PDF & Email