Bỏ Khiêu dâm

QUÂN SINH

Nhiều ngàn người trên toàn thế giới đã được hưởng lợi từ việc bỏ phim khiêu dâm. Giống như tất cả các hành vi ngoài tầm kiểm soát, sự xấu hổ vì không thể kiểm soát hành vi của chính chúng ta thường là phần khó nhất. Nhưng xin vui lòng biết rằng, bạn không bị hỏng. Bạn có thể thay đổi.
Quỹ Phần thưởng cung cấp các biển chỉ dẫn cho các công cụ để giúp bạn dừng lại.

Bỏ phim khiêu dâm là một hành trình khác nhau đối với tất cả mọi người. Mỗi bộ não đều khác nhau, vì vậy quá trình bỏ thuốc là rất riêng lẻ. Một số cảm thấy khó khăn, trong khi những người khác có thể quyết định dừng lại một cách đơn giản với ít rắc rối nhất.

Có ba bước chính…

  • Trước tiên, bạn cần phải nhận ra nếu có một vấn đề hiện tại hoặc tiềm năng.
  • Thứ hai, bạn cần tìm cách dừng lại. Điều này có nghĩa là loại bỏ tất cả các khiêu dâm của bạn và phá vỡ các liên kết cung cấp nó.
  • Thứ ba, nó giúp tìm ra các hoạt động thay thế để củng cố tâm trí, cơ thể và đời sống xã hội của bạn để thay thế thời gian và nỗ lực dành cho phim khiêu dâm.

Bỏ phim khiêu dâm là một hành trình khác nhau đối với tất cả mọi người. Mỗi bộ não đều khác nhau, vì vậy quá trình bỏ thuốc là rất riêng lẻ. Một số cảm thấy khó khăn, trong khi những người khác có thể quyết định dừng lại một cách đơn giản với ít rắc rối nhất.

Trong phần này, Quỹ Phần thưởng giới thiệu một số công cụ và cách tiếp cận để cho phép bạn hoặc ai đó bạn quan tâm tìm thấy sức mạnh và quyết tâm thoát khỏi sự kìm kẹp của việc sử dụng phim khiêu dâm trên internet. Chúng tôi bao gồm toàn bộ hành trình bỏ phim khiêu dâm từ đầu đến cuối. Chúc may mắn trong việc xây dựng một tương lai không có nội dung khiêu dâm và phát triển một cuộc sống tình yêu thỏa mãn với một đối tác thực sự.

Cách nhận ra sự cố với khiêu dâm

Thử nghiệm hiệu suất tình dục cho nam giới

Khi nghiện khiêu dâm bắt đầu?

Trợ giúp nghiện Internet khiêu dâm

Đi khiêu dâm miễn phí

Mô hình phục hồi ba bước của Quỹ khen thưởng.

Chương trình phòng ngừa ba phần của Foundation Foundation

Quỹ khen thưởng không cung cấp liệu pháp.

In thân thiện, PDF & Email