Tin tức bổ ích

Bản tin

Tin tức về Phần thưởng là một bản tin cung cấp thông tin chi tiết về công việc của Tổ chức Phần thưởng - Tình yêu, Tình dục và Internet. Đăng ký bên dưới để nhận bản sao của bạn được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Các ấn bản sau đây hiện khả dụng:

No.12 Winter 2021

Số 11 Thu 2020

Xác minh độ tuổi số 10 và Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đặc biệt (tháng 2020 năm XNUMX)

Số 9 Xuân 2020

Tin tức mùa thu số 8 2019

Số 7 Phiên bản lễ hội 2018

Số 6 Xuân 2018

Số 5 Mùa đông 2018

Số 4 Thu 2017

Số 3 phiên bản đặc biệt

Số 2 Mùa hè 2017

Số 1

Nếu bạn có một câu chuyện mà bạn muốn xem chúng tôi tính năng, xin vui lòng thả chúng tôi một lưu ý để info@rewardfoundation.org.

In thân thiện, PDF & Email